0492-432013 info@brandpunt.info

Huisregels

Lees hier meer over de geldende huisregels van wijkhuis ’t BrandPunt.

Huisregels

Huisregels wijkhuis ’t BrandPunt

Het is prettig als iedereen die van het wijkhuis gebruik maakt, dat doet met respect voor elkaar en zich daarbij aan enkele eenvoudige regels houdt. In het wijkhuis is altijd een beheerder aanwezig

1. Deze beheerder is verantwoordelijk voor de ordelijke gang van zaken. Ingeval van onenigheid of meningsverschillen is de beheerder degene die beslist. Iedereen wordt gevraagd geen onnodige overlast te veroorzaken. Dit geldt zowel binnen het wijkhuis als ook in de openbare ruimte er omheen. Ook is het niet prettig als discriminerende opmerkingen worden gemaakt. Let op elkaar en spreek elkaar gerust aan op deze zaken.

1 indien de beheerder niet aanwezig is, fungeert de dienstdoende gastheer of -vrouw als zodanig.

Het wijkhuis wordt beheerd door de Stichting Sociaal Cultureel Centrum (SSCC). Alle gebruikers zijn verantwoordelijk voor hun eigendommen. De SSCC is niet aansprakelijk voor diefstal of beschadigingen daarvan. Als er onverhoopt iets aan of in het wijkhuis wordt beschadigd, meld dat dan aan de beheerder. Vrijwel iedereen is gewoon verzekerd, dus schade is vaak zonder problemen op eenvoudige wijze te regelen.

Als een ruimte wordt toegewezen, gebruik dan alleen die ruimte. Het is niet prettig voor ander gebruikers als ze worden gestoord tijdens hun activiteiten. Van de gebruikers wordt een bijdrage gevraagd bij zowel de inrichting vóór het gebruik als bij het opruimen na het gebruik. Dat betekent dat iedereen op tijd aanwezig moet zijn om de eigen ruimte even in te richten. Na het gebruik wordt gevraagd om tafels en stoelen terug te zetten en de ruimte even op te ruimen. Belangrijk is het daarbij ook dat ramen en deuren worden gesloten en de eventueel gebruikte elektrische apparatuur wordt uitgeschakeld. Als er veel rommel is gemaakt, wordt gevraagd om even een veger door de ruimte te halen.

Begeleiding van groepen wordt gevraagd tijdig aanwezig te zijn en tijdens de activiteiten in de toegewezen ruimten toezicht te houden.

In het wijkhuis kan van de publicatieborden gebruik worden gemaakt. Maar om wildgroei te voorkomen wordt wel gevraagd even met de beheerder af te stemmen.

Aan de bar is een compleet assortiment drank en kleine snacks verkrijgbaar. Het is daarom niet toegestaan dat men zelf eten of drinken meeneemt. In het gehele gebouw geldt een rookverbod. Gebruik of verhandelen van drugs, in welk vorm dan ook, is niet toegestaan en wordt ook niet gedoogd.

De bar sluit uiterlijk 15 minuten voor sluitingstijd.

Kinderen en jongeren tot 16 jaar mogen tot uiterlijk 22.30 in het wijkhuis aanwezig zijn, behoudens op speciaal voor hen georganiseerde activiteiten. Het buiten spelen door kinderen wordt gedoogd tot uiterlijk 22.00 uur, mits daarbij rekening wordt gehouden met de omwonenden. In voorkomend geval zullen ouders worden aangesproken op het gedrag van hun kinderen. Dit laat onverlet dat personeel of dienstdoende vrijwilligers de kinderen ook kunnen corrigeren in hun gedrag.

Buiten de reguliere openingstijden is het wijkhuis altijd geopend bij activiteiten, van ten minste een half uur voor aanvang tot uiterlijk één uur na afloop van de activiteit. In overleg met het beheer kan in uitzonderingsgevallen verlenging aangevraagd worden.

Bij brand of andere calamiteiten is het belangrijk vooral rustig te blijven. Volg altijd de aanwijzingen van de beheerder op.

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur van de SSCC.

Kijk hier voor de laatste versie van het Huishoudelijk Reglement V6.1.1

Meld je aan voor onze Nieuwsbrief

You have Successfully Subscribed!

Share This