0492-432013 info@brandpunt.info

Voorwaarden

In wijkhuis ’t BrandPunt zijn diverse ruimtes beschikbaar voor verschillende activiteiten.U leest op deze pagina meer over de voorwaarden.

Voorwaarden voor gebruik van ruimtes

Inleiding

In wijkhuis ’t BrandPunt zijn diverse ruimtes beschikbaar voor verschillende activiteiten. Deze ruimtes kunnen worden besproken en/of verhuurd. Omwille van de duidelijkheid wordt navolgend alleen gesproken over verhuur. Tarieven voor verhuur zijn te vinden op onze website www.brandpunt.info.

Voorrang en toewijzing

Buiten de besturen van de Stichting Sociaal Cultureel Centrum Brandevoort (SSCC), Stichting Brandevoort in Actie (SBiA) en de Stichting Wijkraad Brandevoort (SWB), heeft niemand recht op een “vaste” ruimte. Ingeval meerdere van deze besturen gelijktijdig de ruimte wensen te gebruiken, geniet het bestuur van SSCC te allen tijde voorrang. De beheerder wijst een ruimte toe, die passend is voor de beoogde activiteit.

In principe hebben organisaties en groeperingen zonder commercieel oogmerk en afkomstig uit de wijk Brandevoort altijd voorrang. Bij de aanvraag kunt u de voorkeur voor een bepaalde ruimte opgeven. Hiermee wordt zoveel als mogelijk rekening gehouden. Voor betalende gebruikers geldt dat een toegewezen ruimte tot 5 werkdagen voor aanvang van de activiteit kan wijzigen. Binnen 5 werkdagen voor de activiteit wordt een eenmaal toegewezen ruimte niet meer gewijzigd[1]

Ingeval de gewenste ruimte niet beschikbaar is of wordt gewijzigd, wordt een passende andere ruimte toegewezen. Hierbij wordt het huurbedrag niet verhoogd, ook al is die andere ruimte duurder.

De centrale ontmoetingsruimte is niet uniek bespreekbaar. Hier mogen weliswaar activiteiten worden georganiseerd, maar daarbij moet altijd met het gebruik door iedereen rekening worden gehouden. Uitzonderingen hierop worden per geval afzonderlijk uitsluitend door het bestuur van de SSCC genomen.

Verhuur van een ruimte voor louter commerciële doelen is niet mogelijk. Evenmin is het mogelijk een ruimte te huren voor het vieren van feesten en partijen voor particulieren.

Bespreken en betalen

Informatie over de verschillende ruimtes en